Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní umělecká škola Jilemnice
ZUŠJilemnice
fotka
fotka

Vzdělávání/Školné

Školné od školního roku 2024/2025. Je počítáno na školní rok, platí se pololetně.

Forma placení:

 • bezhotovostně na účet KB 27531581/0100,
 • variabilní symbol a výši úplaty zašleme na uvedený kontaktní mail v přihlášce ke studiu
 • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka

Termín placení:

 • 1. pololetí do 31. října 
 • 2. pololetí do 28. února

Školné Základní umělecké školy Jilemnice

 • PHV (Přípravný obor hudební) 1 800 Kč
 • Hudební obor 3 000 Kč
 • Výtvarný obor 2 400 Kč
 • Taneční obor 1 800 Kč
 • Literárně-dramatický obor 2 200 Kč

Kurzovné Zájmové umělecké činnosti

 • Hudební obor 4 200 Kč
 • Výtvarný obor 2 400 Kč
 • Folklórní soubor - Haverlanti 1 200 Kč
 • Taneční obor 1 800 Kč    

Výše školného:

Dodatek - V dlouhodobé nepřítomnosti vyučujícího je výuka zajištěna, peníze se nevrací. Povinností žáka je domluva rozvrhu s přiděleným vyučujícím / učitelem daného oboru.

Mohlo by vás zajímat