Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní umělecká škola Jilemnice
ZUŠJilemnice
fotka
fotka

Rozvrhy

V přílohách jsou rozvrhy kolektivní výuky v hudebním, výtvarném a tanečním oboru a v dramaťáku.

Rozvrh HN a kolektivních předmětů

Datum: 24. 9. 2021

V příloze je rozvrh hudební nauky, kolektivních předmětů hudebního oboru a dramaťáku.

Výtvarný obor - rozvrh

Datum: 23. 9. 2020

V příloze je rozvrh výtvarného oboru.

Taneční obor - rozvrh

Datum: 18. 9. 2020

V příloze je rozvrh tanečního oboru na školní rok 2020/2021.

Stálý rozvrh - hudební nauka a soubory

Datum: 26. 8. 2020

Hudební nauka – rozvrh 2020/21
Výuka kolektivních předmětů začíná 14. září.
pondělí PHV 14.40 – 15.25

pondělí 1. ročník 13.00 -13.45

pondělí 3. ročník 13.50 – 14.35

pondělí 5. ročník 15.30 – 16.15

úterý 2. ročník 14.40 - 15.25

úterý 4. ročník 13.50 - 14.35

Hudební seminář (příprava na SŠ)
pondělí 16.20 – 17.05

Pěvecký sbor úterý 14.40 – 15.35

Pěvecký sbor Haverlanti čtvrtek 15.45 – 16.30

Kapela Haverlanti pátek 14.00 - 15.10

Docela kapela v SD Jilm středa 17.00 - 17.45

Práce pro žáky HN a PHV

Datum: 16. 3. 2020

Doporučené samostudium pro PHV a 1.-5. ročník HN individuálního a prezenčního studia

Žáci opakují a procvičují dosud probranou látku na hodinách. Pokračují ve vyplňování pracovních sešitů. Práce do 31. března.

PHV – vyplnit sešit do str. 77. Pokračovat v nácviku čtení a psaní not a pomlk od c1-c2. Opakovat si říkadla, zpívat si jednoduché lidové a umělé písně dle výběru.
1.ročník – vyplnit sešit do str. 50. Procvičovat noty a pomlky v rozsahu malé g – C3, procvičovat základní dynamická a tempová označení a zápis křížků a béček.
2.ročník – vyplnit sešit do str. 46. Procvičovat durové stupnice do 4 křížků a 4 béček.
3.ročník – vyplnit sešit do str. 49. Procvičovat durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček. Umět zapsat a vyjmenovat intervaly.
4.ročník – vyplnit sešit do str. 51. Procvičovat durové stupnice do 7 křížků a 7 béček. Orientovat se v dělení hudebních nástrojů.
5.ročník – přečíst a vyplnit sešit do str. 49. Poslouchat zvukové ukázky k jednotlivým slohovým obdobím viz doporučení skladatelé a díla v pracovním sešitu. Opakovat probranou látku 1.-4. ročníku (čtení a psaní not a pomlk, zápis křížků a béček, durové a mollové stupnice, intervaly, dynamická a tempová označení, znalost hudebních nástrojů, notový zápis v houslovém a basovém klíči).

Pomoc pro vypracování.
https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

logo

Hudební obor

Datum: 13. 3. 2017

Vyučující hudebního oboru

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Datum: 13. 3. 2017

Vyučující výtvarného oboru

Taneční obor

Taneční obor

Datum: 13. 3. 2017

Vyučující tanečního oboru

Mohlo by vás zajímat