Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:101
TÝDEN:324
CELKEM:140099

Obsah

Využiváme program

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Výuka v tanečním oboru

Výuka v tanečním oboru bude i nadále probíhat distančním způsobem. Od 18. května se bude učit přes skype, paní učitelka upřesní vyučovací hodiny mailem. Pokud máte možnost, napojte se. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Práce pro žáky HN do 18. 5.

Milí žáci, do 18.5.si do pracovních sešitů doplňte tyto stránky: PHV 81-85, 1.roč.60-65, 2.roč.60-63, 3.roč. str.60 umět na všechny otázky odpovědět,případně zaškrtnout to,čemu nerozumí-vysvětlí učitel hlavního oboru, 4.roč.str.61-65, 5.roč.61-66. Pokud budet docházet do ZUŠ na hodiny nástroje, vemte sebou pracovní sešit, aby Vám učitel látku mohl zkontrolovat a vysvětlit. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Výuka tanečního a výtvarného oboru v ZUŠ

Milí rodiče,
o termínu zahájení vyučování a způsobu výuky ve výtvarném a tanečním oboru Vás budeme informovat nejpozději v pátek 15. května. Do té doby bude vyučování nadále probíhat distančním způsobem. V příloze je čestné prohlášení, které bude třeba vyplnit před vstupem žáků do školy.
celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Informace o zahájení výuky v ZUŠ

Milí rodiče,
Od pondělí 11. 5. začneme v omezené míře vyučovat hudební obor. Budeme zatím mít individuální hodiny nástrojů. S žáky se na termínech a způsobu výuky dohodnou jejich učitelé. HN a soubory příští týden určitě nebudou. Budeme od Vás potřebovat, abyste nám pomohli s následujícími věcmi:
a) Až přijdou žáci na 1. hodinu, musí mít sebou vyplněné čestné prohlášení (viz příloha), jinak je nepustíme do budovy.
b) Vás prosím, abyste do budovy nechodili.
c) Učitelé si své žáky vyzvednou u hlavních dveří, čipy nebudou fungovat.
d)Děti přijdou do budovy v roušce, ve společných prostorech se pohybují v roušce.
e) Ve třídě si budou moct roušku odložit do svého sáčku, protože budeme dodržovat stanovený odstup 1,5 m.
f) Ve třídě si také děti odloží boty a oblečení a vydezinfikují si ruce (dezinfekce je v každé třídě a na WC).

O dalších změnách Vás budeme průběžně informovat. celý text

ostatní | 5. 5. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Řešení pracovních listů

V přílohách jsou řešení pracovních listů zveřejněných 27. 4., můžete si zkotrolovat, zda je máte správně vyplněné. Jejich řešení vám pomůže i k vyplňování pracovních sešitů. celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Pracovní listy pro žáky HN

V přílohách jsou pracovní listy pro žáky z HN. Příští týden opět zveřejníme jejich řešení. Nadále ještě doplňujte pracovní sešity do strany 60. celý text

ostatní | 26. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Výuka v ZUŠ

Výuka ve škole bude nadále probíhat distančním způsobem. Noty žákům předáváme pomocí mailů nebo je dáváme do schránky před školu. Posíláme nahrávky žákům a žáci nám. Vyučování také probíhá přes videochaty. Vše je na domluvě mezi učiteli a žáky. Doufejme, že po 11. květnu budeme moci rozjet individuální vyučování, tzn. hudební obor. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Řešení pracovních listů z HN

V přílohách jsou řešení pracovních listů z minulého týdne. Zkontrolujte si je se svými výsledky. V pracovních sešitech pro 1. - 5. ročník si vypracujte úkoly do strany 60. Žáci PHV vypracují úkoly do strany 80. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Práce pro žáky HN

V přílohách jsou zábavné doplňovačky, křížovky a další úkoly pro žáky HN. Příští týden vyvěsíme výsledky. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Stručné dějiny hudby pro 5. ročník

V příloze je stručný přehled dějin hudby pro 5. ročník hudební nauky. Je to dvou různých formátech. celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Pro děti HN - intervaly a stupnice

V přílohách jsou pomůcky pro určování stupnic a intervalů. Jsou vhodné pro všechny ročníky v různých úrovních.
1. r. - umí jen pořadí křížků a béček a stupnice do 4 křížků (G, D, A, E)
2. r. - umí navíc všechny durové s křížky, s béčky do čtyř posuvek (F, B, Es, As), vyjmenovat intervaly
3. r. - umí všechny durové, mollové do 4 křížků,umí tvořit základní intervaly
4. r. - umí durové i mollové stupnice, tvoří základní i odvozené intervaly celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Správné řešení pracovních listů

V přílohách jsou správná řešení pracovních listů pro jednotlivé ročníky HN. Zkontrolujte si, jak jste doma vyřešili zadané úkoly. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Práce pro žáky HN

V přílohách jsou pracovní listy pro jednotlivé ročníky HN. Příští týden budou na stránkách uveřejněny vyplněné, abyste mohli porovnat, jak se vám je doma podařilo vypracovat. Pokud si je můžete vytisknout, je to nejlepší. Jinak si vezměte notový papír, můžete využít i notové osnovy na konci pracovního sešitu. celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Práce pro žáky Hudební nauky a PHV

Doporučené samostudium pro PHV a 1.-5. ročník HN individuálního a prezenčního studia

Žáci opakují a procvičují dosud probranou látku na hodinách. Pokračují ve vyplňování pracovních sešitů. Práce do 31. března.

PHV – vyplnit sešit do str. 77. Pokračovat v nácviku čtení a psaní not a pomlk od c1-c2. Opakovat si říkadla, zpívat si jednoduché lidové a umělé písně dle výběru.
1.ročník – vyplnit sešit do str. 50. Procvičovat noty a pomlky v rozsahu malé g – C3, procvičovat základní dynamická a tempová označení a zápis křížků a béček.
2.ročník – vyplnit sešit do str. 46. Procvičovat durové stupnice do 4 křížků a 4 béček.
3.ročník – vyplnit sešit do str. 49. Procvičovat durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček. Umět zapsat a vyjmenovat intervaly.
4.ročník – vyplnit sešit do str. 51. Procvičovat durové stupnice do 7 křížků a 7 béček. Orientovat se v dělení hudebních nástrojů.
5.ročník – přečíst a vyplnit sešit do str. 49. Poslouchat zvukové ukázky k jednotlivým slohovým obdobím viz doporučení skladatelé a díla v pracovním sešitu. Opakovat probranou látku 1.-4. ročníku (čtení a psaní not a pomlk, zápis křížků a béček, durové a mollové stupnice, intervaly, dynamická a tempová označení, znalost hudebních nástrojů, notový zápis v houslovém a basovém klíči).

Odkaz pro nápovědu.
https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Uzavření ZUŠ a distanční vzdělávání

ZUŠ Jilemnice je až do odvolání uzavřena. Výuka bude probíhat distanční formou. Učitelé hlavních předmětů se spojí se svými žáky a zadají jim práci na doma. Práce na předmět Hudební nauka je zadaná v položce Aktuality a Rozvrhy a žáci ji vypracují do 31. 3. 2020. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ Jilemnice

Dne 11. 3. 2020 Rada Města Jilemnice pod č. j. 23/20 rozhodla o zákazu osobní přítomnosti žáků v Základní umělecké škole Jilemnice s účinností od 12. 3. 2020 a platností do zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 vydaného v souvislosti s rozšířením nemoci COVID-19.
Doufáme, že 30. 3. 2020 začneme učit podle normálního rozvrhu.

Lenka Krausová, ředitelka ZUŠ
celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor: Lenka Krausová

Okresní kola soutěží ZUŠ

Okresní kola soutěží ZUŠ
Na konci února a počátkem března se konala okresní kola soutěží ZUŠ. Ve čtvrtek 27. 2. se uskutečnilo v ZUŠ Turnov okresní kolo ve hře na klavír a ve čtyřruční hře. Z jilemnické ZUŠ se zúčastnilo šest sólistek a tři čtyřruční seskupení. Mária Kuříková v 1. kategorii získala 2. místo, Zuzana Laštovková ve 2. kategorii 1. místo a postup do krajského kola. Ve 3. kategorii obdržely 3. místo Alžběta Dvořáková, 2. místo Markéta Paclíková a 1. místo s postupem do krajského kola Lucie Šimková. Anna Rychtrová v 5. kategorii získala 3. místo. Ve čtyřruční hře obdrželo duo ve složení Barbora Nováková a Markéta Paclíková 2. místo, stejně jako sourozenci Pavla a David Mánkovi. 1. místo s postupem do kraje získala dvojice Zuzana Haasová a Štěpánka Vališková.
V úterý 3. 3. se konalo v naší ZUŠ okresní kolo ve hře na kytaru. Z jilemnické školy z 1. míst postupují do krajského kola Vojtěch Tryzna z 0. kategorie, Barbora Lešáková z 1. kategorie, Mahdalyna Gevko ze 2. kategorie, Petra Pokorná ze 4. kategorie a Matyáš Louda ze 7. kategorie. Rovněž postupuje kytarové kvarteto ve složení Matyáš Louda, Lucie Kuželová, Petra Pokorná a Marek Malina. Soutěžící Lucie Kuželová a Filip Žalský obdržely v 6. kategorii 2. místa.
V pátek 6. 3. se v ZUŠ Semily uskutečnilo okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Z jilemnické ZUŠ se zúčastnily čtyři houslistky. 1. místo s postupem do kraje si vybojovaly Natálie Ženíšková z 0. kategorie a Nela Žídková ze 3. kategorie. 1. místo v 1. kategorii zíkala Barbora Zahrádková a ve 3. kategorii Alžběta Křivinková obdržela 2. místo.
Všem žákům děkuji za vzornou reprezentaci školy, postupujícím přeji, aby odvedli pěkný výkon i v krajských kolech. Děkuji zároveň všem učitelům, kteří žáky připravovali.
celý text

ostatní | 9. 3. 2020 | Autor: Lenka Krausová
Zápis do ZUŠ pro školní rok 2017/2018 1

Zápis do ZUŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis proběhne ve všech oborech ve stejném období. celý text

ostatní | 31. 5. 2017 | Autor:
#

Výsledky soutěží hudebního a výtvarného oboru

Umístění v národních kolech hudebního a výtvarného oboru. celý text

ostatní | 31. 5. 2017 | Autor:
#

Ocenění pedagogů výtvarného oboru

Dne 4. dubna 2017 byly oceněny vyučující výtvarného oboru ZUŠ Jilemnice. celý text

ostatní | 6. 4. 2017 | Autor:
Úspěch žáků v talentových zkouškách 1

Úspěch žáků v talentových zkouškách

Naši žáci uspěli v talentových zkouškách na umělecké školy. celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor:
Kytarová soutěž Semily - video 1

Kytarová soutěž Semily - video

Souhrnné video z kytarové soutěže, která se konala v Semilech 14. března. celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Výsledky krajských kol soutěže ZUŠ 1

Výsledky krajských kol soutěže ZUŠ

Ve dnech 14. a 15. března proběhla krajská kola soutěže ZUŠ ve hře na kytaru a klavír. Zde jsou výsledky našich žáků. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor:
první
ze 3
další poslední