#

Navigace

Obsah

30.03.2020

Práce pro žáky HN

V přílohách jsou pracovní listy pro jednotlivé ročníky HN. Příští týden budou na stránkách uveřejněny vyplněné, abyste mohli porovnat, jak se vám je doma podařilo vypracovat. Pokud si je můžete vytisknout, je to nejlepší. Jinak si vezměte notový papír, můžete využít i notové osnovy na konci pracovního sešitu.

Detail

16.03.2020

Práce pro žáky HN a PHV

Doporučené samostudium pro PHV a 1.-5. ročník HN individuálního a prezenčního studia Žáci opakují a procvičují dosud probranou látku na hodinách. Pokračují ve vyplňování pracovních sešitů. Práce do 31. března. PHV – vyplnit sešit do str. 77. Pokračovat v nácviku čtení a psaní not a pomlk od c1-c2. Opakovat si říkadla, zpívat si jednoduché lidové a umělé písně dle výběru. 1.ročník – vyplnit sešit do str. 50. Procvičovat noty a pomlky v rozsahu malé g – C3, procvičovat základní dynamická a tempová označení a zápis křížků a béček. 2.ročník – vyplnit sešit do str. 46. Procvičovat durové stupnice do 4 křížků a 4 béček. 3.ročník – vyplnit sešit do str. 49. Procvičovat durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček. Umět zapsat a vyjmenovat intervaly. 4.ročník – vyplnit sešit do str. 51. Procvičovat durové stupnice do 7 křížků a 7 béček. Orientovat se v dělení hudebních nástrojů. 5.ročník – přečíst a vyplnit sešit do str. 49. Poslouchat zvukové ukázky k jednotlivým slohovým obdobím viz doporučení skladatelé a díla v pracovním sešitu. Opakovat probranou látku 1.-4. ročníku (čtení a psaní not a pomlk, zápis křížků a béček, durové a mollové stupnice, intervaly, dynamická a tempová označení, znalost hudebních nástrojů, notový zápis v houslovém a basovém klíči). Pomoc pro vypracování. https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

Detail

16.03.2020

Práce pro žáky Hudební nauky a PHV

Doporučené samostudium pro PHV a 1.-5. ročník HN individuálního a prezenčního studia Žáci opakují a procvičují dosud probranou látku na hodinách. Pokračují ve vyplňování pracovních sešitů. Práce do 31. března. PHV – vyplnit sešit do str. 77. Pokračovat v nácviku čtení a psaní not a pomlk od c1-c2. Opakovat si říkadla, zpívat si jednoduché lidové a umělé písně dle výběru. 1.ročník – vyplnit sešit do str. 50. Procvičovat noty a pomlky v rozsahu malé g – C3, procvičovat základní dynamická a tempová označení a zápis křížků a béček. 2.ročník – vyplnit sešit do str. 46. Procvičovat durové stupnice do 4 křížků a 4 béček. 3.ročník – vyplnit sešit do str. 49. Procvičovat durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 béček. Umět zapsat a vyjmenovat intervaly. 4.ročník – vyplnit sešit do str. 51. Procvičovat durové stupnice do 7 křížků a 7 béček. Orientovat se v dělení hudebních nástrojů. 5.ročník – přečíst a vyplnit sešit do str. 49. Poslouchat zvukové ukázky k jednotlivým slohovým obdobím viz doporučení skladatelé a díla v pracovním sešitu. Opakovat probranou látku 1.-4. ročníku (čtení a psaní not a pomlk, zápis křížků a béček, durové a mollové stupnice, intervaly, dynamická a tempová označení, znalost hudebních nástrojů, notový zápis v houslovém a basovém klíči). Odkaz pro nápovědu. https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

Detail

Kalendář akcí

08.10.2019

Slavnostní koncert k 65. výročí založení školy

Slavnostní koncert k 65. výročí založení školy

Ve čtvrtek 3. října 2019 v 19 hodin se v SD Jilm konal koncert k 65. výročí založení školy. Jako hosté vystoupili bývalí úspěšní žáci školy Jana a Jarmila Vávrovy, Lucie Fišerová, Tereza Jandurová, Monika Šnorbertová, Anna Erlebachová a jako host Radek Hanuš. Zároveň byla uspořádána malá výstavka prací žáků výtvarného oboru.

Detail

18.06.2019

ZUŠ OPEN 2019

ZUŠ OPEN 2019

Fotografie z akce ZUŠ OPEN, která se konala 31. května 2019 na náměstí, u Krkonošského muzea, na zahradě ZUŠ a v budově VO.

Detail

06.06.2019

Představení TO

Představení TO

Závěrečné představení tanečního oboru, které se konalo 15. 5. 2019 ve Společenském domě Jilm.

Detail

04.05.2019

Koncert ke dni učitelů 28.3.2019

Koncert ke dni učitelů 28.3.2019

Koncert se konal 28.3.2019 v prostorech ZUŠ Jilemnice.

Detail

22.01.2019

Benefiční koncert 2018

Benefiční koncert 2018

Benefiční se konal v KD Jilm 16.12.2018.

Detail